Hoe worden waterfronten ontwikkeld?

De ontwikkeling van een waterfront kan een zeer complex proces zijn. In deze rubriek proberen we het proces inzichtelijk te maken door het te splitsen in een aantal herkenbare fasen. Afhankelijk van het plan of project kan worden bepaald welke stappen gewenst of noodzakelijk zijn. Wij helpen u graag om van uw project een succes te maken. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Waterfronts NL of één van de deelnemers.


Waterfront-development-process

Idee

Fase 1 Idee

Professionals kunnen u helpen een goed idee verder te ontwikkelen. Meer

Vooronderzoek

Fase 2 Vooronderzoek

In deze fase worden de mogelijkheden, kansen, randvoorwaarden en vaak ook de financiële haalbaarheid verder onderzocht. Meer


Voorontwerp

Fase 3 Voorontwerp

Zodra de locatie duidelijk is, kan het plan op hoofdlijnen worden uitgewerkt en ter goedkeuring worden aangeboden aan relevante partijen. Meer

Ontwerp & engineering

Fase 4 Ontwerp & Engineering

Nadat goedkeuring op hoofdlijnen is verkregen, kunnen architecten en ingenieursbureaus aan de slag om het plan nader uit te werken en de uitvoering voor te bereiden.  Meer


Procedures & vergunningen

Fase 5 Procedures & vergunningen

In de loop van het project zijn op diverse momenten goedkeuringen, vergunningen en ontheffingen nodig van verschillende overheden en partijen. Meer

Realisatie & exploitatie

Fase 6 Realisatie & Exploitatie
 
Alle noodzakelijke procedures zijn doorlopen en alle voorbereidingen zijn getroffen zodat met de realisatie van het plan kan worden begonnen.  Meer


Evaluatie

Fase 7 Evaluatie

Het is belangrijk om te evalueren of de oorspronkelijke visie en doelstelling daadwerkelijk is gerealiseerd. Meer