Onze benadering

Kernwaarden voor onze benadering van waterfrontontwikkeling zijn onder andere:
• Identiteit – respect voor het unieke karakter en de verschillen tussen een natuurlijke en   
  gecreëerde omgeving
• Locale samenhang – het respecteren van de plaatselijke en regionale samenhang
• Totaliteit – het leveren van voordeel voor iedereen
• Connectiviteit – het optimaal verbinden van de grens tussen water en land
• Revitalisatie – door herinrichting van bestaande waterfronten een nieuwe levensvatbare en  
  veerkrachtige omgeving creëren
• Duurzaamheid – zeker stellen dat de omgevingskwaliteit, milieu, cultuur, sociale en economische
  afwegingen altijd deel uit maken van ons werk en denken

Waterfront-Melbourne-zeilboten