Wat is waterfrontontwikkeling?

Sinds mensenheugenis wonen en werken mensen aan het water. Waterfrontontwikkeling staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Havens en industriegebieden worden opnieuw ontwikkeld en  in bijna alle nieuwe woonwijken wordt water geïntegreerd. In dit onderdeel laten we zien dat de potenties van een waterfront, de grens tussen land en water, veel omvangrijker zijn dan men op het eerste gezicht zou verwachten.

Soorten waterfrontontwikkeling

Download soorten waterfrontontwikkeling

Waterfrontontwikkeling kan elke willekeurige combinatie zijn van het gebruik van land en water ten behoeve van industrieel of commercieel gebruik, wonen en/of recreëren. Het kan gaan om herinrichting of om nieuwe waterfronten.

Go to Download


Belanghebbenden en betrokkenen bij waterfrontonwikkeling

Download belanghebbenden en betrokkenen bij waterfrontontwikkeling

Bij waterfrontontwikkeling zijn veel mensen betrokken: Overheden, publieke en private partijen en uiteraard diegenen die een waterfront ontwerpen, realiseren en exploiteren.

Go to Download


Motieven voor waterfront- ontwikkeling en/of herinrichting

Download motieven voor waterfrontontwikkeling

Er zijn veel goede redenen om bestaande waterfronten opnieuw in te richten of nieuwe waterfronten te ontwikkelen. Een succesvol waterfront vormt een fantastische omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

Go to Download


Componenten van waterfrontontwikkeling

Download elementen van waterfrontontwikkeling

Een waterfront bestaat uit verschillende componenten, bestemd voor verschillende functies en een breed scala aan activiteiten. In de analyse-, concept-, en ontwerpfase kunnen de mogelijkheden worden besproken en verder worden uitgewerkt.

Go to Download