Welke expertise is nodig om een waterfront te ontwikkelen?

De fase waarin het project verkeert, de schaal, het programma van eisen en het budget bepalen de benodigde inzet van deskundigen.  De deelnemers van Waterfronts NL bieden de volgende expertise:

~ Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
~ Alle benodigde technische kennis
~ Specialisten waterrecreatie en toerisme
~ Effectrapportages natuur en milieu
~ Specialisten hydrologie en geotechniek
~ Project management
~ Bouwbegeleiding en realisatie
~ Levering van hoogwaardige materialen


waterfront-expertise