Fase 3 Voorontwerp

Zodra de locatie duidelijk is, kan het plan op hoofdlijnen worden uitgewerkt en ter goedkeuring worden aangeboden aan relevante partijen. In dit stadium zal ook een schetsontwerp worden gemaakt dat in goedkeuringsprocedures kan worden gebruikt.

Download PDF

Vlekkenplan Ideeën worden in dit stadium uitgewerkt tot een vlekkenplan, waarin de functies van het te ontwikkelen gebied worden aangeduid.
Opstellen van alternatieven

Het opstellen van alternatieven is een goede manier om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden voor uitwerking van de visie en om op goede gronden een keuze te maken voor een voorkeursalternatief.

Ruimtelijke inpassing van ontwikkelingsvarianten

Ruimtelijke plannen geven aan op welke wijze het grondgebruik kan worden ingepast.

Opstellen schetsontwerp

In een schetsontwerp worden het plan of project op hoofdlijnen uitgewerkt en gevisualiseerd.

Go to Download