Fase 7 Evaluatie

Het is belangrijk om aan het eind van het project te evalueren of de ontwikkeling daadwerkelijk heeft geleid tot de resultaten die waren beoogd. Een evaluatie kan bovendien leiden tot inzichten die bij de uitvoering van volgende plannen of projecten kunnen worden gebruikt.

Download PDF

Doelstellingen  bereikt?

Als het plan of project  is uitgevoerd is het belangrijk om na te gaan of alle doelstellingen zijn gehaald die men voor ogen had.

Evaluatie kosten en baten

Evaluatie van kosten en baten na realisatie van een plan of project, is een belangrijk instrument om na te gaan of de financiële uitgangspunten zijn gehaald.

Korte en lange termijn

Ten aanzien van beheer en onderhoud kunnen tussentijdse evaluaties helderheid bieden of  eventuele bijstellingen en/of verbouwingen noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te kunnen realiseren voor de korte en lange termijn.

Nieuwe kansen Een evaluatie kan leiden tot nieuwe inzichten in kansen en ideeën voor nieuwe plannen of projecten.

Go to Download