Fase 4 Ontwerp en engineering

Nadat goedkeuring op hoofdlijnen is verkregen, kunnen architecten en ingenieursbureaus aan de slag om het plan nader uit te werken en de uitvoering voor te bereiden.

Bij ‘design en construct’projecten is 1 team verantwoordelijk voor ontwerp, engineering, goedkeuringen.

Download PDF

Stedenbouwkundig ontwerp

Stedenbouwkundigen richten zich op het vertalen in een ontwerp van functionele en ruimtelijke programma’s.

Architectuur

Bij architectuur gaat het om het ontwerpen en de vormgeving van de bebouwde omgeving.

Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur betreft het ontwerpen, plannen en (om)vormen van openbare ruimten in stedelijke en plattelandsgebieden.

(Jacht)havenontwerp

Bij het ontwerpen van bijvoorbeeld jachthavens is specialistische kennis nodig van de watersport en het functioneren van jachthavens.

Waterbouwkundig ontwerp

In een waterbouwkundig ontwerp worden alle watergerelateerde aspecten opgenomen voor bijvoorbeeld de aanleg van boulevards, waterkeringen, aanlegsteigers, baggerwerkzaamheden e.d.

Infrastructuur

Bij infrastructuur gaat het bijvoorbeeld om aanleg van gas, water en licht, wegen en parkeerplaatsen

Mobiliteit en bereikbaarheid

Het is belangrijk om bij de planvorming rekening te houden met de bereikbaarheid en de wijze van vervoer van bezoekers, bewoners of gebruikers.

Go to Download